Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

Καλή Σαρακοστή!!


«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας καί ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπο-μονῆς καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.

Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

Κυριακή της Τυρινής

Η τέταρτη Κυριακή του Τριωδίου, η Κυριακή της Τυρινής, είναι αφιερωμένη στην εκδίωξη των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο της τρυφής. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό ως το τελειότερο και εκλεκτότερο δημιούργημα του Θεού, ως «εικόνα και καθ' ομοίωσις» αυτού (Γέν.1,26). Πλάστηκε να ζει αιώνια μέσα στη χάρη και τις ευλογίες του Θεού, ατέρμονο βίο άπαυτης ευδαιμονίας. 

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Κέρασμα και πέταγμα αεροστάτων στις κατηχητικές συντροφιές του Τσεραμιού

Με ιδιαίτερη χαρά και γεμάτα ενθουσια-σμό, το απόγευμα του Σαββάτου 10 Φε-βρουαρίου 2018, τα παιδιά των κατηχητι-κών συντροφιών του Τσεραμιού, συγκε-ντρώθηκαν στο Πνευματικό Κέντρο για να απολαύσουν...

Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

Κυριακή της Απόκρεω

Την Κυριακή της Απόκρεω, μνείαν ποιούμεθα της δευτέρας και αδεκάστου παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Η τρίτη Κυριακή του Τριωδίου, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι αφιερωμένη στο πιο φοβερό γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας, στη μέλλουσα Κρίση, ως απαραίτητος προβληματισμός των πιστών αυτή την αγωνιστική αυτή περίοδο.

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Το Ψυχοσάββατο

Το Ψυχοσάββατο είναι η ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας τελεί κοινό μνημόσυνο υπέρ «πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ' ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου ἀδελφών ἡμῶν»...

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Χρυσόστομος και πάλι ο νέος Μητροπολίτης Μάνης

Νέος Μητροπολίτης Μάνης εξελέγη την Τετάρτη 07 Φεβρουαρίου 2018, υπό της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Πανοσ. Αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαθανα-σίου, Διευθυντής του Γραφείου του Αρ-χιεπισκόπου και Ιεροκήρυκας της Αρχιε-πισκοπής Αθηνών.

Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018

Η Μακεδονία είναι μία και Ελληνική. Συλλαλητήριο_Αθήνας_04/02/2018. Δείτε_Βίντεο_και_Φωτογραφίες.

Δείτε παρακάτω το μεγαλειώδες και γε-μάτο παλμό συλλαλητήριο για την ελλη-νικότητα της Μακεδονίας μας, το ο-ποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 04 Φεβρουαρίου 2018, στην Αθήνα.

Κυριακή του Ασώτου

Η δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου, μας παρουσιάζει την πολύ διδακτική παρα-βολή του Ασώτου Υιού.

Ένας άνθρωπος έχει δύο γιούς. Ο νεώτερος γιός ζητάει χωρίς περι-στροφές από τον πατέρα του το μερίδιό του από την κληρονομιά.